News & Announcements

Thảo Trương

by TeamPages Admin, 2021-05-21T23:22:24.000-07:00May 21 2021, at 11:22 PM PDT

image https://thaotruong.com/ – Blog của Thảo Trương, chuyên chia sẻ về kinh nghiệm chơi game như Liên Minh Huyền Thoại. Một số thủ thuật hay về MXH như Facebook, thủ thuật game.
Địa chỉ: 23 Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bình Thuận
Hagtags: #thaotruong #kitudacbiet #ktdb #lmht #lienminhhuyenthoai #game #congnghe #phanmem... [more]

Team Record

wins

0

losses

0

ties

0

Schedule

 

Photo Albums

No photos are uploaded at the moment.
thaotruong2712 haven't uploaded any videos yet.